Wyburzenia ścianek działowych i inne, podobne prace rozbiórkowe.
Układ pomieszczeń można zmieniać przez wyburzanie ścian, stawianie nowych ścianek działowych, wykonując w ścianach dodatkowe przejścia, okna lub świetliki. Modernizacja taka wymaga jednak sporych ingerencji w strukturę budynku. Stąd konieczna jest opinia konstruktora lub architekta, dotycząca bezpieczeństwa planowanych robót.

Należy pamiętać, że nie wolno rozbierać czy wyburzać ścian nośnych budynku, a ingerencja możliwa jest tylko w ścianki działowe, które nie przenoszą żadnych obciążeń konstrukcyjnych budynku. Dla nas wskazówką, mówią o tym, jakiego rodzaju ścianę mamy przed sobą, jest jej grubość. Ściana o grubości nie przekraczającej 16 cm jest raczej ścianą działową.

Katastrofą budowlaną grozi na przykład wyburzenie ściany, stanowiącej podporę dla ścian z wyższych kondygnacji, ustawianych jedna na drugiej. Zdarza się tak najczęściej w przypadku starszego budownictwa. W wyburzanych ścianach trzeba sprawdzić również obecność przewodów instalacyjnych lub rur co, oraz przemyśleć, jak zmienić ich przebieg.

Wyburzenia ścian działowych Ochota, Warszawa. Po wyburzeniu możemy zaoferować zamontowanie nowej ścianki z płyt kartonowo-gipsowych.