Budowanie rozdzielni elektrycznych – fachowo, z gwarancją i fakturą VAT.
W miejscu przyłącza elektrycznego do budynku lub mieszkania wykonuje się rozdzielnicę prądu elektrycznego. Rozdzielnica służy do rozdziału mocy służącej do zasilania budynku lub mieszkania w energię elektryczną. Wykonana musi być w zgodzie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i dostosowana do parametrów, które musi spełniać. Rozdzielnica elektryczna powinna zawierać wszelkie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe o przeciwporażeniowe. Rozdzielnica to tablica rozdzielcza, nie tylko dzieli ale i łączy obwody, steruje i zabezpiecza urządzenia i samą instalację elektryczną. Rozdzielnica odpowiada za właściwe i bezpieczne dysponowanie przepływem energii elektrycznej.

Budowanie rozdzielni elektrycznych, Warszawa, Ochota:

  • wbudowanych w ścianę
  • zakładanych na powierzchni – skrzynki
  • natynkowych
  • podtynkowych

Oferujemy kompleksowe usługi elektryczne. Min. montaż domofonów a także inne usługi.